Brukervilkår for skoler

Her kan du lese vilkårene for skoler som er med i abonnementsordningen på skolelyst.no.

Vilkår for skoler som deltar i skolemelkordningen på www.skolelyst.no


1. Generelt


Skolelyst® tilbyr skolemelk og andre produkter til elever på norske grunnskoler gjennom en abonnementsordning. Skolelyst® ønsker å bidra til at skoleelever får et variert og sunt kosthold gjennom gode kvalitetsprodukter.

TINE låner ut kjøleskap gratis til skolene som er med i Skolelyst®.


Abonnementsordningen håndteres gjennom nettsiden www.skolelyst.no. For at abonnementsordningen skal fungere, er det nødvendig at Skolelyst® og den enkelte skole samarbeider tett.


Skolelyst® kan sende ut nødvendig informasjon, samt spørreundersøkelser i forbindelse med eksempelvis kvalitetssikring av www.skolelyst.no og utvikling av nye produkter.


Nedenfor følger vilkårene for skoler som deltar i abonnementsordningen Skolelyst®. NB! Skoler som deltar på www.skolelyst.no har ikke anledning til å ta ekstra gebyr fra foresatte. Det er viktig at det er lik pris på produktene for alle elever i hele landet slik at skolemelken bidrar til å utjevne sosiale ulikheter i kosthold og helse.


2. Opprettelse av skolemelkansvarlig


Skolen skal:


Hvert år registrere minst én skolemelkansvarlig som er ansatt ved skolen og som er Skolelysts kontaktperson

 

  • Ved registrering av nytt skoleår, oppdatere kontaktinformasjon som e-post adresse og telefonnr.
  • Ha ansvaret for å registrere en konto og administrere skolen på www.skolelyst.no, samt sørge for at forpliktelsene nedenfor oppfylles.
  • Sikre at passordet på www.skolelyst.no holdes konfidensielt.


3. Godkjennelse av kalender for skoleåret


TINE skal:

  • Forhåndsutfylle en kalender for skoleåret basert på offentlig tilgjengelig informasjon (skoleruta 2019/2020).


Skolen skal:

  • Legge inn korrekte detaljer, redigere og godkjenne kalenderen for hele skoleåret før de foresatte har anledning til å gjøre bestillinger. Skolen har ikke anledning til å avslutte ordningen eller endre utleveringsmetode i inneværende skoleår, etter at foresatte har begynt å legge inn bestilling.
  • Registrere start- og sluttdato for skoleåret, planleggingsdager og når elevene har ferie.
  • Registrere eventuelle fridager (leirskole, turdager o.l.) på de ulike klassene i en egen klassekalender.
  • Registrere levering i ferier (høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie) i tillegg til enkelte fridager i henhold til skolens kalender


4. Valg av produkttilbud/sortiment på skolen


Sortimentet på www.skolelyst.no vil variere fra skoleår til skoleår og noen produkter tilbys kun i enkelte områder.


TINE Skolelyst har rett til å sanere (ta ut) produkter i løpet av skoleåret og skal i samråd med skolen finne et erstatningsprodukt.


Skoler uten klassesett:

Skolen skal velge minimum 4 produkter, hvorav 2 av produktene skal være Lettmelk 0,5 % og Lettmelk 1 %.


• Skolen skal gjøre produktene tilgjengelig gjennom hele skoleåret og foresatte skal ha mulighet til å variere produkt fra dag til dag, endre eller avslutte bestillingen gjennom skoleåret.


• Skolen kan når som helst legge til flere produkter i skolens sortiment, men kan ikke fjerne produkter etter at foresatte har begynt å legge inn bestilling for kommende skoleår.


• Skolen vil motta informasjon på e-post fra Skolelyst®, dersom det er flere foresatte som har ønsket et produkt som ikke finnes i skolens sortiment.


Skoler med klassesett:

Skolen skal velge minimum 8 produkter fra Skolelyst® sitt sortiment, hvorav 2 av produktene skal være Lettmelk 0,5 % og Lettmelk 1 %. 


• Skolen skal gjøre produktene tilgjengelig gjennom hele skoleåret og ikke nekte foresatte å variere produkt fra dag til dag, endre eller avslutte bestillingen gjennom skoleåret.


• Skolen kan når som helst legge til flere produkter i skolens sortiment, men kan ikke fjerne produkter etter at foresatte har begynt å legge inn bestilling.


• Skolen vil motta informasjon på e-post fra Skolelyst®, dersom det er flere foresatte som har ønsket et produkt som ikke finnes i skolens sortiment.


5. Avbestilling av ordrer ved streik på skolen


Dersom streik medfører at skolen ikke kan ta imot bestilte produkter, skal skolen:


⦁ Så snart som mulig kontakte Skolelyst® og avbestille leveransen.


Skolen skal snarest kontakte Skolelyst® når skolen er i stand til å motta leveranser igjen.


6. Levering og oppbevaring av produktene

 

TINE / Skolelyst® skal:


⦁ Sette produktene inn i kjøleskap, med mindre noe annet er avtalt.


• Kontakte skolen hvis det oppstår forsinkelser eller andre utfordringer ved levering, så raskt som mulig.

Etter en konkret vurdering av kjølekapasiteten, kan skolen inngå leieavtale med TINE på skap til skoleproduktene.

 

Skolen skal:


• Sette produktene inn i kjøleskap så raskt som mulig etter levering, dersom dette er avtalt med TINE.


⦁ Sørge for at adkomsten og oppstillingsplassen er så stor at TINEs distribusjonsbiler kan ta seg lovlig og sikkert fram, og parkere lovlig.


⦁ Sikre at det ikke er mer enn 40 meter fra oppstillingsplassen for TINEs distribusjonsbiler til inngangen til skolen.


⦁ Sørge for at TINEs sjåfører ikke møter fysiske hindringer for å levere produktene, som låst bom, låste dører, trapper o.l.


⦁ Sikre at leveringsforholdene er i henhold til HMS-krav gitt i arbeidsmiljøloven med forskrifter.


⦁ Umiddelbart ta kontakt med TINE Skolelyst ved forsinket eller mangelfull levering, og avtale ny leveranse for utkjøring så raskt som mulig.


⦁ Oppbevare produktene i kjøleskap som til enhver tid holder 0-4 grader.


7. Vedlikehold av kjøleskap


Skolen skal:


⦁ Sørge for at kjøleskapet alltid er rent og ryddig.


• Tømme og rengjøre kjøleskapet, samt ta ut stikkontakten før sommerferien.


⦁ Starte opp kjøleskapet i god tid før skolestart, og i tide til at eventuelle feil kan rettes innen skolestart.


Hvis skolen opplever problemer med kjøleskapet sitt, skal skolen så raskt som mulig melde fra om feilen ved å kontakte Skolelyst® på telefon 513 71 510 eller sende en e-post til skolelyst@tine.no


8. Utlevering av produkter


Skolen har ansvaret for at produktene deles ut kalde til elevene. Utlevering av produkter skal gjennomføres på følgende måte, avhengig av hvilket konsept skolen har:


A. Skoler uten klassesett


Skolemelkansvarlig skal:


⦁ Skrive ut de til enhver tid oppdaterte abonnementslistene og levere disse til klasselærer, samt henge listene opp på skolemelkskapet.


⦁ Rullere (bruke eldste dato først) og dele ut kalde produkter i henhold til oppdatert abonnementsoversikt.


⦁ Sikre at produktene deles ut/brukes dagen etter leveringsdagen, uavhengig om levering skjer før eller etter storefri, med mindre annet er skriftlig kommunisert av TINE.


B. Skoler uten klassesett, med elevprogram


Skolemelkansvarlig skal:


⦁Organisere elevprogrammet på skolen i henhold til Skolelysts beskrivelse. https://www.skolelyst.no/aktuelt/elevprogram


⦁ Sikre at elever henter klasseliste og oppdatert utdelingsliste hver dag på en fast plass hos skolemelkansvarlig.


⦁ Sørge for at elevene rullere (bruke eldste dato først) plukker og deler ut riktige produkter, samt rydder og holder orden i kjøleskapet.


C. Skoler med klassesett


Skolemelkansvarlig skal:


⦁ Sørge for at det er en ansvarlig som administrerer utlevering av ferdigpakkede klassesett fra melkeskapet og at klassesettene blir hentet i kjøleskap og delt ut til klassene etter de lister som følger klassesettene.


• Sørge for at klassesettene deles ut til riktig klasse på rett dag.


9. Utbetaling av kompensasjon for skoler med elevprogram


TINE skal:


⦁ Betale til enhver tid gjeldende kompensasjon til skolene som deltar i elevprogrammet, som nærmere fastsatt på www.skolelyst.no, før skoleslutt for inneværende skoleår.


Skolen skal:


• Melde seg på elevprogram ordningen innen fristen som er satt av TINE Skolelyst og gjeldende for hvert skoleår.


⦁ Sikre at kompensasjonen som mottas brukes til et hyggelig formål for klassetrinnet som påtar seg ansvaret for elevprogrammet.


⦁ Når som helst kunne dokumentere overfor TINE Skolelyst at skolen følger elevprogrammet.


10. Kontaktinformasjon


Skolelyst® kan kontaktes på telefon 513 71 510 eller på e-post skolelyst@tine.no.