Klassesett: tips til utdeling i spisefri

Her har vi samlet noen tips om håndtering av klassesett og utdeling av produkter i spisefri, slik at skolemelkordningen kan fungere best mulig på din skole. Disse tipsene gjelder for skoler som får klassesett, altså ferdigpakkede poser med produkter til hver klasse. 

Hvordan står klassesettene plassert på rullecontaineren?

Klassesettene for den første melkedagen vil stå i de øverste hyllene på rullecontainerne. Posene for de neste melkedagene står plassert videre nedover på hyllene. Det er ikke nødvendigvis slik at én melkedag står på en hylle, dette kommer an på det totale antall poser. Det kan derfor være at en melkedag er fordelt på flere hyller og at det står to melkedager på samme hylle. Det er plass til 28 poser på en rullecontainer, og vi utnytter plassen best mulig i containeren både av transport- og miljøhensyn. 

Hvordan bør utdelingen foregå?

Det anbefales at utdelingen av posene fra kjøleskap administreres av en voksen eller eldre elever. 

Det er flere måter å løse utdelingen på, og vi anbefaler en av disse tre: 

  • Et klassetrinn er ansvarlige melkesjefer og setter riktig klassesett utenfor hvert klasserom. 
  • Ordenselever fra hver klasse henter sitt klassesett, og en voksen er ansvarlig for å dele ut riktig klassesett. 
  • Elever fra et eldre klassetrinn er ansvarlige melkesjefer og går til melkeskapet i forkant av spisefri. Ordenselever fra hver klasse går til melkeskapet i spisefri og henter sitt klassesett. 

 

Hvordan brukes listene? 

På hver pose er det stiftet en utdelingsliste, og det er viktig at denne følges under utdeling. Listen viser hvilke produkter den enkelte eleven skal ha den aktuelle dagen. Hvis det ikke står et tall ved siden av elevens navn, skal ikke eleven ha produkt den dagen. 

Noen klasser får sine produkter i to eller flere poser. Utdelingslisten henger kun på pose nr. 1. De øvrige posene er kun merket med klassenavn, dag, dato og posenummer (2/3, 3/3 etc.) 

Utdeling i klasserommet

Det er viktig at listene følges - hver dag kan være ulik!

Det kan være ulike produkter fra dag til dag, så det er viktig at barna ikke bare forsyner seg, men følger utdelingslistene. Abonnementene kan også endre seg gjennom hele skoleåret, og derfor er det alltid listen som er stiftet på posen som skal følges. Læreren som har tilsyn med elevene i spisefri bør hjelpe til med utdelingen, slik at hver elev får riktig produkt. Dette gjelder spesielt hos de yngre elevene, som kanskje kan ha vanskeligheter med å lese eller forstå listene. Alternativt kan ordenselevene være ansvarlige for utdelingen i klasserommet. 

 

Alle skoler som kan få klassesett levert fra TINE får tilbud når er logget inn på Skolelyst.  Vi jobber stadig med å utvide ordningen der vi opplever etterspørsel.