Lærerik kakao-, bringebær og laktosefri lettmelk

Nå har enda flere av melkekartongene fra Skolelyst™ fått nytt design med morsomme oppgaver og interessante fakta - laget av Matematikksenteret og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA).

Her finner du fasiten på oppgavene:

Fakta om de to sentrene: 

Nasjonalt senter for matematikk i undervisningen (Matematikksenteret) 
Ble etablert i 2002 av Kunnskapsdepartementet. Senteret har som hovedoppgave å lede og koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanningen i Norge. Senteret ligger ved NTNU i Trondheim. 

Mer info: www.matematikksenteret.no 

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA) 
Senteret ble etablert høsten 2013 av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet i fellesskap. Ett av senterets oppgaver er å styrke arbeidet med mat og måltider og fysisk aktivitet i barnehager og skoler som en viktig del av barn og unges læringsmiljø. Senteret ligger ved Høgskulen på Vestlandet.  

Mer info: www.mhfa.no 

Det var Matematikksenteret som hadde den opprinnelige ideen til designprosjektet. Matematikksenteret fikk med seg MHFA på ideen, og sammen tok de kontakt med TINE, som allerede hadde planer om å fornye designet og dermed var klar til å sette i gang et nytt samarbeid.

På matematikksenteret.no finner du flere oppgaver og aktiviteter.

På mhfa.no kan du blant annet finne flere aktiviteter og inspirasjon til fysisk aktivitet, mat og måltid i skolen.