Lærerike melkekartonger

De nye melkekartongene fra Skolelyst™ har nytt design med morsomme oppgaver og interessante fakta - laget av Matematikksenteret og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA). Her finner du fasiten på oppgavene!

Se video her: 

Fagpersoner innen matematikk, mat og helse, kroppsøving og fysisk aktivitet har jobbet tett sammen med elever og designere for å få ferdig oppgaver, «grublerier» og fakta på melkekartongene. Målet er å engasjere og motivere for mer læring. Både stilen på designet og innholdet er blitt til med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra elever. .
 

Om fasiten: 

Fasiten er skrevet speilvendt slik at den skal være litt utfordrende å lese. For å unngå melkerelaterte uhell, ønsket vi ikke sette fasiten opp-ned. Dersom noen elever synes det er vanskelig å lese fasiten, kan de ta med kartongen til et speil, holde den opp mot speilet og lese av fasiten i speilet. 

FASIT 1: Riktig svar er tallet 45, svaralternativ D.

Kort forklaring:
Forskjellen mellom det tallet Alice setter seg på og det tallet som Betty setter seg på er:
66 - 24 = 42. Halvparten av 42 er 21, og da må Carmen sette seg på 24 + 21 som er 45.

Oppgave 1

FASIT 2: Riktig svar er 14 fyrstikker, svaralternativ D.

Kort forklaring:
Når vi lager siffer med fyrstikker, og det er om å bruke flest mulig, trenger vi sju fyrstikker for å lage sifferet 8. 88 blir det tosifra tallet vi kan lage ved å bruke flest mulig fyrstikker.

Oppgave 2
Oppgave 2

Kort forklaring oppgave 3:
Anbefalt daglig inntak av kalsium for barn over 10 år er 900 mg.
Kilder til kalsium er blant annet melk, gulost og yoghurt.
Tre porsjoner melk og meieriprodukter hver dag bidrar til å sikre det daglige anbefalte inntaket av kalsium.
En porsjon kan være et glass melk, to skiver gulost eller en liten yoghurt.
Kalsium finnes også i andre matvarer som inngår i et variert kosthold.

Oppgave 3
Oppgave 3

FASIT 4: Riktig svar er 8 venner, svaralternativ B.

Kort forklaring:
Even kan ha venner som er født på følgende datoer: 30. mai, 29. juni, 28. juli, 27. august, 26. september, 25. oktober, 24. november og 23. desember. Legger vi sammen datoen og nummeret på måneden får vi her 35.

Oppgave 4
Oppgave 4

FASIT 5: Her godtar vi to riktige svar!

1.Riktig svar er 6 dersom du velger at delene skal være fra forskjellige dyr, svaralternativ A.

Kort forklaring:
Katt ku sau
Katt sau ku
Ku katt sau
Ku sau katt
Sau katt ku
Sau ku katt
 

2.Riktig svar er 24 dersom velger at to av delene kan være fra samme dyr, svaralternativ D.

Kort forklaring:
Sau kan kombineres med sau og ku eller sau og katt.
Sau kan videre kombineres med ku og sau eller ku og katt.
Sau kan også kombineres med katt og sau eller katt og ku.
Hvert hode, det vil si sau, ku, katt kan kobineres på 6 forskjellige måter. Når det er tre dyr, blir det til sammen 24 forskjellige fantasidyr.

Oppgave 5
Oppgave 5
 

FASIT 6 : Riktig svar er 75 egg, svaralternativ A.

Kort forklaring:
Halvparten av hønene, det vil si 5, legger egg hver dag i 10 dager, 5 · 10 = 50. De andre 5 hønene legger egg annen hver dag, 5 · 5 = 25. Til sammen legger de 10 hønene 50 + 25 = 75.

Oppgave 6
Oppgave 6

FASIT 7: Riktig svar er 6 fisker, svaralternativ B.

Kort forklaring:
Vi leter etter et tall som ganget med 3 er 12 mer enn det tallet vi leter etter. En måte å finne det ut på er bruke de ulike svaralternativene:

Hvis svaret er 7, så er 7 · 3 = 21, forskjellen mellom 21 og 7 er 14. Derfor kan ikke alternativ A være riktig.
Hvis svaret er 6, så er 6 · 3 = 18 og forskjellen mellom 18 og 6 er 12. Det stemmer med opplysningene i oppgaven.

Oppgave 7
Oppgave 7

FASIT 8: Riktig svar er 5 jordbær, svaralternativ C.

Kort forklaring:
Alle de fire gutten har spist minst et jordbær, hvis en gutt spiser 1 jordbær, en annen 2 jordbær den tredje 3 jordbær, så må den fjerde gutten og den som har spist mest spise 5 jordbær.

Oppgave 8
Oppgave 8

FASIT 9: Riktig svar er 16 km, svaralternativ E.

Kort forklaring:
En måte å finne det ut på er å lage en tegning eller oversikt:

Mandag:

man

 

 

 

 

Tirsdag:

man

+ 2

 

 

 

Onsdag:

man

+ 2

+ 2

 

 

Torsdag:

man

+ 2

+ 2

+ 2

 

Fredag:

man

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

Ut fra oversikten ser vi at de ekstra 2 km pr dag sammenlignet med dagen i forvegen og i løpet av fem dager,  tilsammen er 20 km. Ettersom 70 – 20 = 50 så må vi fordele 50 km mellom fem dager. Vi finner ut at Lena gikk 10 km på mandag. På torsdag gikk hun 10 km + 6km = 16 km.

Oppgave 9
Oppgave 9

FASIT 10: Riktig svar er 6 uker, svaralternativ A.

Kort forklaring:
En måte å finne det ut på er å lage en tegning eller oversikt:

 

Antall uker

gutter

jenter

 

25

19

1

27

22

2

29

25

3

31

28

4

33

31

5

35

34

6

37

37

 Etter 6 uker er det like mange gutter som jenter i dansegruppa.

Oppgave 10
Oppgave 10

 

Fakta om de to sentrene: 

Nasjonalt senter for matematikk i undervisningen (Matematikksenteret) 
Ble etablert i 2002 av Kunnskapsdepartementet. Senteret har som hovedoppgave å lede og koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanningen i Norge. Senteret ligger ved NTNU i Trondheim. 

Mer info: www.matematikksenteret.no 

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA) 
Senteret ble etablert høsten 2013 av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet i fellesskap. Ett av senterets oppgaver er å styrke arbeidet med mat og måltider og fysisk aktivitet i barnehager og skoler som en viktig del av barn og unges læringsmiljø. Senteret ligger ved Høgskulen på Vestlandet.  

Mer info: www.mhfa.no 

Det var Matematikksenteret som hadde den opprinnelige ideen til designprosjektet. Matematikksenteret fikk med seg MHFA på ideen, og sammen tok de kontakt med TINE, som allerede hadde planer om å fornye designet og dermed var klar til å sette i gang et nytt samarbeid.

På matematikksenteret.no finner du flere oppgaver og aktiviteter.

På mhfa.no kan du blant annet finne flere aktiviteter og inspirasjon til fysisk aktivitet, mat og måltid i skolen.