Levering til skole

TINE leverer produktene som bestilles gjennom skolemelkordningen til hver enkelt skole. Her kan skoler gi tilbakemeldinger angående leveringssituasjonen, slik at vi får mulighet til å forbedre leveransene.

Når det skal deles ut melk og andre kalde produkter hver skoledag på skolene rundt om i vårt langstrakte land, stilles det store krav til leveringen. Vi har igangsatt tiltak for å forbedre levering i skolen, og vi kommer til å fortsette med flere slike tiltak fremover. I den forbindelse fokuserer vi på: 

  • Sikker levering 
  • Ubrutt kjølekjede
  • Bedre levering i forbindelse med ferier


Tiltakene gjennomføres på grunnlag av egne kartlegginger og svar fra skolene. 

I skjemaet under kan du som skolemelkansvarlig på skole gi innspill og informasjon - og på den måten får vi muligheten til å forbedre leveransene. Du kan også registrere ønske om levering i ferier i det samme skjemaet. 

Levering i ferie
Mange skoler ønsker levering i ferien for å sikre at elevene får melk og andre produkter til storefri første dag etter ferien. Slik levering vil skje på den siste ordinære leveringsdagen i ferien. I den forbindelse er det viktig at det er noen til stede på skolen for å ta i mot leveringen, eller at TINE har nøkkel til skolen slik at vi kommer oss inn. 

FOR SKOLER:

Gå til skjema