Nytt i år og kun frem til 4. juni:

Hvis dere godkjenner skoleåret med mer enn ni produkter innen 4. juni 2018, får skolen velge mellom ballpakke, skolemateriell eller penger som skal bidra til økt trivsel og skolelyst.

I en undersøkelse Ipsos har gjennomført for TINE er det flere som oppgir at de sender med barna sine saft og annen drikke hjemmefra fordi skolen ikke tilbyr de produktene barna ønsker. TINE ønsker i den forbindelse å gi noe tilbake til de skolene som utvider sortimentet til mer enn ni produkter slik at foresatte kan få et bredere produktutvalg. Jo flere produkter man velger i skolens sortiment, jo større pakke kan man velge mellom.

Skolen har tatt inn Skolen kan velge Skolen kan velge Skolen kan velge Skolen kan velge
0-8 produkter Ingenting Ingenting Ingenting Ingenting
9-11 produkter

Pakke 1A

Utstyr til aktiviteter i skolegården

Verdi kr. 1.500,-

Pakke 1B

Skolemateriell (eks. blyanter, linjaler, viskelær, kladdebøker)

Verdi kr. 1500,-

Pakke 1C

Utbetaling av kr. 750,- til skolen

Pakke 1D 

Utbetaling av kr. 750,- til Røde Kors

12-13 produkter

Pakke 2A

Utstyr til aktiviteter i skolegården

Verdi kr. 3.000,-

Pakke 2B

Skolemateriell (eks. blyanter, linjaler, viskelær, kladdebøker)

Verdi kr. 3000,-

Pakke 2C

Utbetaling av kr. 1.500,- til skolen

Pakke 2D

Utbetaling av kr. 1.500,- til Røde Kors