Skolelystfondet

Vi vil gjerne bidra til å fremme skolelysten rundt om i landet!

Skoler eller klasser kan søke om økonomisk støtte fra Skolelystfondet til tiltak som gir økt skolelyst.

Det kan søkes om støtte for inntil 10 000 kroner for ulike tiltak. Støtten som gis vil avhenge av skolens størrelse og tiltak. Søknadsfrist: 15. november 2022.

Tiltak vi støtter kan for eksempel være: 

  • Et arrangement for hele skolen, som idrettsdag, temadag, skolefrokost, utflukt eller forestilling
  • Et konkret arrangement knyttet til en eller flere klasser, for eksempel leirskole eller klassetur
  • Konkrete innkjøp/tiltak for bedre undervisning
  • Kjøp av utstyr som legger til rette for idrett, lek og aktivitet på skolen

 

Husk å sende inn din søknad innen 15. november.

I 2020 ble 30 heldige skoler tildelt midler til sine tiltak for økt skolelyst! Vi behandler søknadene i løpet av desember.

Logg inn og søk nå!

Godeset skole har brukt midlene på en vanntett og solid høyttaler til skolegården, for å inspirere til dans og aktivitet i friminuttene. Det har vært en kjempesuksess, og så populært at hver klasse må melde ønskesanger i forkant, slik at alle blir hørt.

Heer skole har brukt midlene på en ny bokhylle til biblioteket, som får vist frem nye og relevante bøker på en fin måte.

Andre skoler har brukt midlene på programmeringssett hvor klassene lager små smarthus, sparkesykler, basketballstativ eller vennebenker til skolegården, eller klasseturer og idrettsdager.

 

Logg inn og send inn din skoles søknad til Skolelystfondet her