Matte-oppgaver

Her finner du matteoppgaver fra Skolelyst® sin melkekartong. Hvor mange oppgaver klarer du? 

Fasitten finner du nederst på siden. 

Oppgave 1: Fotballkampen

Oppgave 2: Sjiraffen

Oppgave 3: Johanne

Oppgave 4: Rike og fattige tall

Oppgave 5: Epler til Elsa

Oppgave 6: Husene i Bakkegata

Oppgave 7: Dyresymbolene

Oppgave 8: Idrettsturneringen

Oppgave 9: Trillingene

FASITT

Riktig svar oppgave 1: Fotballkampen
Alternativ C. Stillingen etter første omgang kan ha vært 2-4, 1-5 eller 0-6. Hvis hjemmelaget skulle vinne ved å score tre mål i andre omgang, kan kun det første resultatet være riktig, dvs. sluttresultatet av kampen ble 5-4.

Riktig svar oppgave 2: Sjiraffen
Vi vet at et fly flyr mellom 9000 og 12 500 meter over bakken. 9000 meter gir 9000 : 5 = 1800 sjiraffer og 12 500 : 5 = 2500 sjiraffer. Det vil si at et sted mellom 1800 og 2500 sjiraffer måtte balansert oppå hverandre hvis de som sitter i flyet skulle sett den øverste.

Riktig svar oppgave 3: Johanne og myntene
Alternativ E. Johanne kan ikke ha pengesummen 60 kr fordi summen blir for lav.
5⸱12 = 60, og da har hun bare brukt 12 av de 13 myntene.

Riktig svar oppgave 4: Rike og fattige tall
Tallet 18 er delelig med 1, 2, 3, 6, 9 og 18. Summen av de fem første tallene er 21, og summen er større enn 18. Derfor kalles 18 et rikt tall.
Tallet 17 er kun delelig med 1 og 17. 1 er mindre enn tallet 17. Derfor kalles 17 et fattig tall. Tallet 9 er delelig med 1, 3 og 9. Summen er de to første tallene er mindre enn tallet selv. Derfor kalles også 9 et fattig tall.

Riktig svar oppgave 5: Epler til Elsa
Alternativ E. På bordet er det til sammen 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55 epler. Adam, Bosse, Clara og Davis fikk til sammen 5 + 7 + 9 + 15 = 36 epler. Elsa fikk resten av eplene, 55 – 36 = 19 epler.

Riktig svar oppgave 6: Husene i Bakkegata
Svaralternativ D. Ved å plassere så mange personer som mulig i det første og det siste huset i gata, ut fra betingelsene i oppgaven, vil vi få det maksimale antall som kan bo i gata. Hvis det bor 5 personer i det første huset, 1 person i det andre. 5 i det tredje, 1 i det neste osv., vil det til sammen bo 5+1+5+1+5+1+5+1+5=29 personer i de ni husene i Bakkegata.

Riktig svar oppgave 7: Dyresymboler
Vi kaller de fem symbolene for ugle, katt, fisk, mus og bamse. Både symbolet bamse og katt må stå for et partall (hvordan vet vi det?). Vi har bare de to partallene 2 og 4 å velge mellom og derfor må katt stå for 2 ettersom katt + katt er lik bamse. Bamse må stå for tallet 4. Da må mus stå for 1 og fisk for 5. Ugla må da stå for tallet 3.

Riktig svar oppgave 8: Idrettsturneringen
Alternativ D. Så langt har 13+19=32 barn meldt seg på. 32 barn er ikke delelig med 6. For at det skal bli like mange barn på hvert av de seks lagene, må 4 flere barn melde seg på turneringa.

Riktig svar oppgave 9: Idrettsturneringen 
Alternativ B. Det finnes mange måter å tenke på. Ved for eksempel å gjette på at trillingene sin alder er 5 år, vil summen av alderen til de fire brødrene være 5 + 5 + 5 + 8 = 23. Summen finnes ikke blant svaralternativene, derfor må trillingene være eldre enn fem år. Hvis trillingene er 6 år vil summen være 6 + 6 + 6 + 9 = 27, dette stemmer med alternativ B.