Dag 6

I dag blir det gjensyn med den supersterke mauren, og det er tid for familiens store skattejakt! Er dere klare?

Bak hver oppgave har vi fylt inn hvor mange poeng dere får om dere klarer det! Men er dere ikke konkurransetypen med sans for poengtelling går det like bra å gjennomføre uten - bare se bort i fra poengene 😊

Læring: Den supersterke mauren er tilbake (2-5 poeng)

For noen dager siden lærte dere om den supersterke mauren som kan bære mange ganger sin egen kroppsvekt. For denne oppgaven trengs nok alikvel mer enn én maur. Hvor mange tror du måtte gått sammen for å løfte Egil Elg på 500 kg? 

Dersom man svarer helt korrekt får du 5 poeng. Er det ingen som treffer, får den som er nærmest 2 poeng. Svaret finner du nederst på siden. 

Aktivitet: Skattejakt (1 - 13 poeng)

Alle i familien skriver en liste med ting man har i huset (gjerne 10 ting). Man gir så listen man har skrevet til en annen, slik at ingen har sin egen liste. Så starter skattejakten!

Det er om å gjøre å finne alle tingene på listen du har fått - og bringe de tilbake til der dere starter. Man setter en tidsfrist på eksempelvis 5 minutter.  For hver ting man har klart å finne på sin liste får man 1 poeng. Den som i tillegg klarte å samle flest ting får 3 bonuspoeng. 

Nedenfor er to lister som kanskje kan gi dere noen ideer :)

Lykke til! Og ta en titt her for flere oppgaver.

 

Riktig svar:  Ca. 100 000 maur måtte løftet samtidig hvis dette hadde vært mulig.
Forklaring: Ti maur, som veier 1 gram til sammen, kunne ha løftet 50 gram. 200 maur kunne ha løftet 1 kg. Egil elg veier 500 kg og for hvert kilo elgen veier, må 200 maur løfte, dvs. 500 ∙ 200 = 100 000.Med vennlig hilsen
Alle oss i Skolelyst®