Sosial utjevning

TINE ønsker å bidra til at barn som ikke er med i skolemelkordningen likevel kan få tilgang til skolemelk. Derfor har vi valgt å la skolen bestemme hvem som skal få et gratis melkeabonnement for et helt skoleår.

Det er viktig med påfyll gjennom skoledagen for å ha overskudd og energi til læring. Ifølge Helsedirektoratets rapport «Mat og måltider i skolen» er skolemåltidet av betydning for blant annet helse, trivsel og læring. Et godt skolemåltid kan hjelpe barn til å holde konsentrasjonen og humøret oppe. I retningslinjene for skolemåltidet anbefaler de at elevenes skolemåltid består av enkel brødmat, frukt og grønnsaker og melk (lettmelk 0,5 % fett eller lettmelk 1 % fett). 

Av ulike årsaker er det noen elever som ikke har mulighet til å ha abonnement på melk til skolemåltidet. TINE ønsker å bidra til at barn som ikke er med i skolemelkordningen likevel kan få tilgang til skolemelk. Derfor har vi valgt å la skolen bestemme hvem som skal få et gratis melkeabonnement for et helt skoleår. 

Alle skoler har mulighet for å få et gratis melkeabonnement for et helt skoleår. Skolen må ta kontakt med Skolelyst på skolelyst@tine.no eller telefon 513 71 510 for å bestille dette. 

Hva inneholder et gratis melkeabonnement?

Abonnementet inneholder 1 stk valgfri hvitmelk hver dag i et skoleår. Ordningen er anonym, slik at det ikke kommer frem hvem som mottar melk gjennom sosial utjevning. Produktene dere kan velge mellom er Lettmelk 0,5 %, Lettmelk 1 % eller Havredrikk.