Innlogging for skole

Gå til innlogging

Søk om midler til økt Skolelyst®!

Skolelystfondet

Korona: levering og tilbakebetaling

Informasjon til skolen

TRENGER DU FLERE SKJEER, MELKEKASSER ELLER LÆRERIKE PLAKATER TIL KLASSEROMMET?

Fyll ut skjema og bestill her

Elevprogrammet fra Skolelyst®: lærerikt og enklere utdeling

Les hva dette går ut på og meld din skole på

Her sammenligner vi produktene i Skolelyst® med retningslinjene for mat og måltider i skolen

Skolelyst® og nasjonal faglig retningslinje

Skole med klassesett?

Slik fordeles klassesett