Brukervilkår for foresatte

Her kan du lese brukervilkårene som gjelder for deg som har abonnement på skolelyst.no.

Kjøpsbetingelser for foresatte - skolelyst.no

 

1. Generelt


Disse kjøpsbetingelsene gjelder for de foresattes bestilling av TINE-produkter på www.skolelyst.no, i forbindelse med abonnementsordningen for skolemelk mv. for elever i den norske grunnskolen.


Avtalen mellom TINE SA og deg består av opplysningene TINE gir om produktene/kjøpet på www.skolelyst.no, eventuell direkte korrespondanse mellom partene, samt disse vilkårene. Forbrukerkjøp på internett er i tillegg regulert av ufravikelige regler iblant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i disse lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.


Bestilling av TINE-produkter på www.skolelyst.no kan kun gjøres av personer over 18 år. Kjøpsbetingelser for foresatte kan oppdateres i løpet av skoleåret.

 


2. Definisjon av partene


Selger er: TINE SA, Postboks 25, 0051 Oslo, org.nr. 947 942 638 MVA, telefon: 513 71 510 og e-post skolelyst@tine.no (heretter «Skolelyst®», «vi» eller «oss»).


Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen (heretter «kjøper», «du», «deg» eller «din»).

 


3. Opprettelse av brukerkonto på skolelyst.no

Vi ønsker å gi deg best mulig opplevelse på Skolelyst.no og derfor har vi behov for å ta kontakt med deg innimellom for å:

 

  • Sende informasjon om Skolelyst® som for eksempel endring av skolens sortiment, informasjon relatert til levering av produkter mm.
  • Påminnelser vedrørende betaling av Skolelyst®-abonnementet.
  • Påminnelser om bestilling av abonnement til neste skoleår.

 

TINE vil også holde deg informert om nyheter og andre aktiviteter vedr. ditt abonnement på Skolelyst®.  Innimellom vil vi også spørre om du vil delta på spørreundersøkelse. Det er selvfølgelig helt frivilling.


4. Bestilling og abonnementets varighet


Abonnementet for produkter levert av Skolelyst® tegnes for ett skoleår om gangen. Man betaler fra og med dagen abonnementet starter og til det stopper. Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Når Skolelyst® har mottatt din bestilling, skal Skolelyst® uten ugrunnet opphold sende en ordrebekreftelse til deg per e-post. Avsender er skolelyst@tine.no.


Denne avtalen er unntatt fra angrerett i henhold til angrerettloven § 22 bokstav b), da produktene Skolelyst® tilbyr er varer som forringes eller raskt går ut på dato.


Abonnementet beregnes fra start- og sluttidspunktet som skolen har definert i skolekalenderen. Merk at det kan ta 10-14 dager fra bestillingen er registrert til produktet blir utlevert på skolen. Dato for første utlevering av produktene vil stå i ordrebekreftelsen.


Ved flytting til en annen skole, må du avbestille den gjeldende ordren på www.skolelyst.no og bestille nytt abonnement til den nye skolen. Du kan alternativt ta kontakt med Skolelyst® på telefon 513 71 510 eller e-post til skolelyst@tine.no senest 14 dager før oppstart på ny skole.


Du kan når som helst si opp abonnementsordningen for Skolelyst®. Oppsigelsestiden er 14 dager fra oppsigelsen er mottatt. Beløp du har til gode innværende skoleår vil bli refundert.

 


5. Pris og betaling


Prisene for produktene fastsettes av Skolelyst® før hvert skoleår. Alle priser er inkludert merverdiavgift. Beløpet beregnes fra den første dagen produkt/produkter leveres til barnet ditt på skolen til skoleårets slutt. Du kan når som helst i løpet av året melde på barnet ditt på www.skolelyst.no. Totalkostnaden for abonnementet vil fremkomme før bestilling.


Produktene koster det samme ved samtlige skoler der foresatte bestiller abonnement på Skolelyst®. Skoler som deltar på Skolelyst® har ikke anledning til å ta ekstra gebyr fra foresatte for administrasjon. Det er viktig at det er lik pris på produktene for alle elever i hele landet slik at skolemelken bidrar til å utjevne sosiale ulikheter i kosthold og helse.


Skolemelk av typen hvitmelk er subsidiert med støtte fra fondet for omsetningsavgiften for melk.


Ved kjøp på www.skolelyst.no kan du velge mellom ulike betalingsmetoder, som nærmere beskrevet på nettsiden. Det foreligger et gebyr dersom man velger å betale med faktura, betaling med kredittkort er kostnadsfritt.


Ved forsinket betaling påløper renter og omkostninger i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling og inkassoloven.

 


6. Produkttilbud/sortiment


Det er den enkelte skole som avgjør hvilke produkter som er tilgjengelig for bestilling på Skolelyst®. TINE har ingen påvirkning på hvilke produkter skolen tilbyr, utover at skoler med klassesett-ordning må tilby minst 8 produkter, hvorav lettmelk 0,5% og havredrikk er pliktige produkter. Øvrige skoler må tilby minimum 4 produkter, hvorav lettmelk 0.5% og havredrikk er pliktige produkter. Dette betyr at produktsortimentet kan variere fra skole til skole.

Som foresatt kan du endre produkter ut ifra skolens sortiment, samt hvilke dager produktene blir utlevert, som beskrevet på www.skolelyst.no. Det er ikke anledning til å endre produkt, før betaling for opprinnelig bestilling er fullført.

 


7. Levering


TINE er ansvarlig for å levere produktene til skolen i henhold til avtalte leveringsdager med skolen. Skolen er ansvarlig for videre distribusjon/utdeling av produktene til elevene.

 


8. Forsinkelse og mangel


Det foreligger forsinkelse hvis produktene ikke blir levert på de avtalte leveringsdagene med skolen, så fremt dette ikke skyldes:


a) forhold utenfor TINEs kontroll.


b) force majeure-begivenheter (streik, brann osv.).


Ved forsinkelse skal TINE tilbakebetale kjøpesummen på produktet, forutsatt at foresatte sender krav om dette i henhold til pkt. 9 nedenfor.


Produktet har en mangel dersom den ikke er i samsvar med opplysninger TINE har gitt om produktet. Ved mangel skal TINE tilbakebetale kjøpesummen på produktet, forutsatt at foresatte sender krav om dette i henhold til pkt. 9 nedenfor.


Kjøper har ikke krav på å få refundert eventuelle fakturagebyr.

 


9. Reklamasjon


Krav på bakgrunn av forsinkelse må kjøper rette mot TINE innen rimelig tid etter at leveringstiden har passert og bestilt produkt ikke er levert.


Dersom kjøper vil påberope en mangel overfor TINE, må kjøper innen rimelig tid og ikke senere enn 2 måneder etter at mangelen ble oppdaget, gi TINE melding om dette


Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre krav gjeldende.

Alle reklamasjoner over forsinkelse/mangler skal registreres ved å sende mail til skolelyst@tine.no eller ved å ta kontakt på 513 71 510 ( mandag til fredag kl.08:00 - 16:00 )

 


10. Registrering og bruk av personopplysninger


For å oppfylle avtalen mellom deg som kjøper og TINE, trenger vi å behandle personopplysninger om deg og barnet som mottar produkter fra TINE, i den grad som er nødvendig for administrasjon og gjennomføring av denne avtalen. Dette omfatter kontaktopplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse, skoletilhørighet og lignende opplysninger.


TINE lagrer automatisk informasjon når du besøker nettsidene våre, deriblant IP-adresse, aktivitet, dato og klokkeslett for forespørselen. Formålet med slik lagring og bruk er å forbedre tjenesten og forhindre svindel eller misbruk. Denne informasjonen vil bli fjernet når kundeforholdet mellom deg og TINE opphører. Din kredittkortinformasjon blir ikke lagret på våre servere, men hos vår samarbeidspartner Nets/PayEx som håndterer betaling.


TINE understreker at all behandling av dine og barnets personopplysninger skjer i samsvar med personopplysningsloven.