Elevprogram

Elevprogrammet fra Skolelyst er lærerikt og gjør utdelingen av skolemelk enklere

Vi vet at det er mange elever som er veldig flinke til å dele ut melk og andre produkter i klassene sine, og mange synes det er stor stas med denne oppgaven. For å gjøre utdelingen bedre har vi laget et elevprogram. 

På mange skoler er det 6. eller 7. trinn som drifter skolelystordningen og har de oppgavene som skolemelkansvarlig tidligere hadde. Å administrere mottak, fordeling og utdeling av produkter er en ansvarsfull oppgave som elevene mestrer godt. En voksen må fremdeles ha hovedoppsynet, men skolene som har denne ordningen rapporterer om lite administrasjon fra skolens side.

Elevprogrammet skal bidra til å forenkle utdelingen slik at hver klasse får produktene raskere, det blir bedre kontroll i kjøleskapet og alle elever får de produktene de skal ha.

Skoler som mottar ferdigpakkede klassesett kan også melde skolen på Elevprogram. Det er likt for alle som melder seg på at det er elevene på de øverste klassetrinnene som får ansvaret og rollen som «melkesjefer».

Oppgavene for melkesjefene er:

Brettleveringsskoler

 • Hente oppdaterte klasselister hos skolemelkansvarlig på skolen
 • Hente ut produkter fra kjøleskapet basert på klasselister
 • Legge produktene i utdelingskasser - kassene hentes av ordenselevene fra hver klasse
 • Rydde og holde rent i kjøleskapet og utdelingskasser
 • Sørge for at produkter med kortest holdbarhet hentes ut først
 • Ta ut søppelet og så langt det er mulig å kildesortere dette

Klassesettskoler

 • Ta ut posene fra rullecontaineren (RC) og sette de klar til ordenselevene fra hver klasse kommer for å hente, evt. stå ved RC og sørge for at hver ordenselev får med seg riktig pose
 • Sikre at poser som ikke blir hentet blir satt kjølig igjen for å sikre ubrutt kjølekjede
 • Rydde og holde rent i kjøleskapet

TIPS: Noen skoler har egne hjelpere som løper rundt til de ulike klassene og leverer posene, dette har vært til hjelp for elever som trenger å være i aktivitet i løpet av skoledagen.

En forutsetning for å delta i elevprogrammet er at elevene på de øverste klassetrinnene påtar seg ansvaret for den daglige driften av ordningen hver uke.

Dette får skolen fra TINE - for bruk i elevprogrammet:

 • En utdelingskasse per klasse (kassene bestilles på e-post til skolelyst@tine.no - max 2 stk per klasse) (gjelder brettleveringsskoler)
 • Faste klasselister som viser hvilke produkter hver klasse skal ha (gjelder brettleveringsskoler)
 • Støtte på mellom kr. 750 og kr. 3.000 kroner som kan brukes av det trinnet som påtar seg ansvaret for elevprogrammet. Beløpet avhenger av skolens størrelse og antall abonnement.

Krever elevprogram noe mer fra skolen?

Det som kreves er at skolen organiserer elevprogrammet. Det innebærer at de foresatte informeres, at elevene ønsker å delta og at oppdaterte lister tas ut slik at elevene har oversikten over hva som skal deles ut. Det kan ta litt tid å få på plass rutinene i starten, og det kan bli nødvendig med tilpasninger. Ingen skole er lik!

Må man delta på elevprogram?

Nei, det er frivillig. 

Påmelding

Ønsker du å delta i dette? Som kontaktperson på skolen må du logge deg på og huke av for å delta i elevprogrammet. I tillegg vil du bli bedt om å oppgi skolens kontonummer, som er nødvendig for å utbetale den økonomiske støtten.