Tips og råd til skoler ifm. gjenåpning

I forbindelse med at vi nå igjen begynner å levere skolemat og -drikke til barn og ungdom i hele vårt langstrakte land, har det dukket opp noen spørsmål rundt håndtering på skoler. Under finner dere noen tips som kanskje kan være til hjelp - men ta selv en vurdering hva som fungerer best på din skole.

Hvordan kan skolen sikre en trygg og god utlevering av produkter? 

Dersom din skole har brettlevering:

Vi foreslår her at to eldre elever har ansvaret, og plukker ferdig hver sin melkekasse med anbefalt avstand. Kassene settes slik at det er lett for ordenselev å hente, uten at de støter på hverandre. Eventuelt om elevene som pakker kassene går rundt og setter kassene utenfor hvert klasserom. 

Dersom din skole har klassesett:

Vi foreslår at noen av de eldre elevene tar ut av kjøleskap og setter utover. Eventuelt at de setter klassesettene utenfor hvert klasserom.

 

Vår generelle oppskrift som vi har på utdeling av produkter finner dere her under «melkesjefer»